Werkwijze

Een dieetadvies is altijd maatwerk

Hoe ga ik te werk?

Het 1e consult zal ca. 1 uur duren, hierin verzamel ik gegevens over uw persoonlijke situatie, medische gegevens, voedingsgewoontes, beweegpatroon, bespreken we uw doel van de behandeling, wensen en behoeftes. Aan de hand van deze gegevens stel ik een persoonlijk advies en behandelplan op.

Voor het eerste consult dient u een geldig legitimatiebewijs, verzekeringsgegevens/pasje en verwijsbrief van de arts* mee te nemen.

Een vervolgconsult duurt ca 15-30min. Dan wordt besproken hoe het gaat: wat gaat goed, wat zijn eventuele knelpunten, praktische tips worden gegeven en vragen beantwoord.

De vervolgconsulten kunnen desgewenst ook via e-mail verlopen.

Na afloop van de begeleiding (en zo nodig tussendoor) wordt er een rapportage naar de verwijzend arts gestuurd.

*Per 1 september 2011 is de diëtist direct toegankelijk (DTD). Dit betekent dat u in principe geen verwijsbrief meer nodig heeft. Echter deze DTD wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Vandaar dat aangeraden wordt om eerst contact op te nemen met uw (huis-)arts voor een verwijzing, alvorens u een afspraak maakt. Mocht u vragen hebben over deze directe toegankelijkheid, neem gerust contact op.

Interesse gekregen?

Ik hoor graag van u