Vergoeding

Basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering krijgt u 3 uur dieetadvisering vergoed. Houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aanvullende verzekering

Naast vergoeding vanuit uw basisverzekering kan het zijn dat u extra vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering. Voor een overzicht van de vergoedingen in de aanvullende verzekering van de verschillende zorgverzekeraars , klik hier.

Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en zal rechtstreeks bij hen declareren.

Ketenzorg

Voor diabetes type 2, COPD, CVRM (cardio vasculair risicomanagement) en geïntegreerde ouderenzorg verloopt dieetadvisering via de ketenzorg (DBC) in uw regio. Hiervoor heb ik een contract met Cohesie. Ketenzorg valt buiten het eigen risico.

De gedeclareerde consulttijd bestaat uit contacttijd met de diëtist en evt. tijd die nodig is voor het uitwerken van het dieetadvies, rapportage aan de verwijzer etc.

Tarieven

Voor niet gecontracteerde zorg en consulten buiten de (aanvullende) verzekering ontvangt u een factuur. Hiervoor worden onderstaande tarieven gehanteerd

Tarief per 15 minuten: € 16,25  waarvan afgeleid:

  • Eerste consult (60 min. incl. dieetadvies) € 81,25
  • Vervolgconsult (30 min.) € 32,50
  • Kort consult (of e-mailconsult) € 16,25
  • Toeslag bij visite aan huis: € 20,00

NB. Afspraken die niet 24u van tevoren worden afgezegd, worden bij u in rekening gebracht. (deze kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd).

Interesse gekregen?

Ik hoor graag van u